fbpx

Zobacz czym się zajmujemy
i jak możesz pomóc

Można ustawić ten podtytuł z poziomu personalizacji.

Dlaczego my?

 

 

DOŚWIADCZENIE

 Członkami Stowarzyszenia są osoby posiadające duże doświadczenie (14 lat) w realizacji projektów i zadań publicznych, w tym współfinansowanych ze środków unijnych i publicznych.

 

ZAPLECZE

Stowarzyszenie dysponuje lokalem, sprzętem, odpowiednio wykwalifikowaną kadrą. Posiada zaplecze do realizacji projektów, zadań publicznych i chętnie angażuje się we wszelkie inicjatywy na rzecz wspólnego dobra.

 

WIEDZA

 Stowarzyszenie PRO MENTOR :
– posiada wpis do RIS pod nr ewid: 2.08/00059/2018
– jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym ECCC, egzaminy z zakresu kompetencji i kwalifikacji cyfrowych
– 27.02.2020 przystąpiło do Sieci Współpracy Organizacji Pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
– współpracuje z instytucjami z otoczenia biznesu
– jest współwydawcą Kalendarza na rok 2020 i 2021 pn. „Żary na starej pocztówce” promującego walory historyczne i turystyczne miasta Żary.

 

MISJA

Celem Stowarzyszenia PRO Mentor jest m.in. realizacja działań w zakresie zwiększenia ilości inicjatyw oddolnych społeczności lokalnych oraz roli inicjatyw nieformalnych; wzrostu liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne; zwiększenia zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne; poprawę zdolności organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów; tworzenia warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego; działań edukacyjnych i wychowawczych adresowanych do dzieci i młodzieży, integrację międzypokoleniową, szerzenie idei wolontariatu i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych.

Chcesz pomóc? Dołącz do nas już dziś

Członkowie zespołu

Poznaj nas bliżej. Jesteśmy tutaj dla Ciebie.

zdjęcie pracownika

 

Angelika Sznabel

prezes

zdjęcie pracownika

 

Kamila Kaźmierczak

Specjalista ds. szkoleń

Napisz do nas

Masz pytanie? Chcesz skorzystać z pomocy lub dołączyć do nas? Napisz wiadomość!

    Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko oraz adres e-mail, przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR z siedzibą w Żarach 68-200, ul. Sarnia 17 (dalej: „ADO”), w celu przygotowania i przesłania odpowiedzi na wiadomość sformułowaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR, poprzez wysłanie e-maila zawierającego stosowne żądanie na adres: info@pro-mentor.pl; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z akceptacją braku możliwości przygotowania i przesłania odpowiedzi na wiadomość sformułowaną za pomocą formularza kontaktowego przez Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR.