Zapraszamy osoby potrzebujące do Punktu Interwencji Kryzysowej

Zapraszamy osoby potrzebujące do Punktu Interwencji Kryzysowej

Punkt Interwencji Kryzysowej jest prowadzony przez Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR.

Pierwszy dyżur odbędzie się w poniedziałek 03 kwietnia 2023r. w godzinach: 16:00 – 18:00 w Żarach przy ul. o. R. Kalinowskiego 3/1.

Udzielamy specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom z uwagi na kryzys wynikający m.in. z:

  • przemocy w rodzinie (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej oraz zaniedbania)
  • przeżywania trudności w relacjach małżeńskich, partnerskich, rodzinnych
  • przewlekłej choroby, żałoby
  • przeżywania zmian w życiu np. utrata pracy, zagrożenia chorobą itp.,
  • trudności związanych z przejściem na nowy etap życia np. narodziny dziecka, odejście z domu dzieci, zmiana pracy, przejście na emeryturę,
  • przeciążenia psychicznego, życia w przewlekłym stresie,
  • zagrożenia suicydalnego,
  • zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Żarskiego.