Punkt Interwencji Kryzysowej


Punkt Interwencji Kryzysowej jest prowadzony przez Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR.

Udzielamy specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom z uwagi na kryzys wynikający m.in. z:

 • przemocy w rodzinie (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej oraz zaniedbania)
 • przeżywania trudności w relacjach małżeńskich, partnerskich, rodzinnych
 • przewlekłej choroby, żałoby
 • przeżywania zmian w życiu np. utrata pracy, zagrożenia chorobą itp.,
 • trudności związanych z przejściem na nowy etap życia np. narodziny dziecka, odejście z domu dzieci, zmiana pracy, przejście na emeryturę,
 • przeciążenia psychicznego, życia w przewlekłym stresie,
 • zagrożenia suicydalnego,
 • zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych.

Prowadzimy dyżury według harmonogramu podanego poniżej pod adresem:
Stowarzyszenie PRO MENTOR
ul. o. R. Kalinowskiego 3/1 w Żarach

Kontakt:
e-mail: pik@pro-mentor.pl
tel. kom.: 535 961 465

W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej prowadzimy m.in:

 • dyżury interwencyjne
 • pomoc psychologiczną
 • poradnictwo prawne
 • poradnictwo zawodowe

Harmonogram dyżurów w sierpniu 2023

DataDzień tygodniaGodziny
03.08.2023czwartek14:00 – 16:00*
07.08.2023poniedziałek14:00 – 16:00*
09.08.2023środa14:00 – 16:00*
10.08.2023czwartek10:00 – 14:00**
14:00 – 16:00*
21.08.2023poniedziałek10:00 – 14:00**
14:00 – 16:00*
23.08.2023środa14:00 – 16:00*
24.08.2023czwartek14:00 – 16:00*
16:00 – 20:00**
28.08.2023poniedziałek10:00 – 14:00**
14:00 – 16:00*
30.08.2023środa14:00 – 16:00*
31.08.2023czwartek14:00 – 16:00*
16:00 – 20:00**

* Godziny w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków otrzymanych z Powiatu Żarskiego.
** Godziny w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Harmonogram dyżurów we wrześniu 2023

DataDzień tygodniaGodziny
04.09.2023poniedziałek10:00 – 14:00**
14:00 – 16:00*
07.09.2023czwartek14:00 – 16:00*
16:00 – 20:00**
11.09.2023poniedziałek10:00 – 14:00**
14:00 – 16:00*
14.09.2023czwartek14:00 – 16:00*
16:00 – 20:00**
18.09.2023poniedziałek10:00 – 14:00**
14:00 – 16:00*
21.09.2023czwartek14:00 – 16:00*
16:00 – 20:00**
25.09.2023poniedziałek10:00 – 14:00**
14:00 – 16:00*
27.09.2023środa14:00 – 16:00*
28.09.2023czwartek14:00 – 16:00*
16:00 – 20:00**

* Godziny w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków otrzymanych z Powiatu Żarskiego.
** Godziny w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.


ARCHIWUM DYŻURÓW


Harmonogram dyżurów w lipcu 2023

DataDzień tygodniaGodziny
03.07.2023poniedziałek14:00 – 16:00
06.07.2023czwartek16:00 – 18:00
10.07.2023poniedziałek16:00 – 18:00
13.07.2023czwartek16:00 – 18:00
17.07.2023poniedziałek14:00 – 16:00
20.07.2023czwartek14:00 – 16:00
24.07.2023poniedziałek14:00 – 16:00
27.07.2023czwartek14:00 – 16:00
31.07.2023poniedziałek14:00 – 16:00

Harmonogram dyżurów w czerwcu 2023

DataDzień tygodniaGodziny
01.06.2023czwartek16:00 – 18:00
05.06.2023poniedziałek14:00 – 16:00
07.06.2023środa14:00 – 16:00
12.06.2023poniedziałek14:00 – 16:00
15.06.2023czwartek14:00 – 16:00
19.06.2023poniedziałek14:00 – 16:00
22.06.2023czwartek16:00 – 18:00
26.06.2023poniedziałek14:00 – 16:00
29.06.2023czwartek14:00 – 16:00

Harmonogram dyżurów w maju 2023

DataDzień tygodniaGodziny
04.05.2023czwartek14:00 – 16:00
08.05.2023poniedziałek14:00 – 16:00
11.05.2023czwartek14:00 – 16:00
15.05.2023poniedziałek14:00 – 16:00
16.05.2023wtorek14:00 – 16:00
18.05.2023czwartek14:00 – 16:00
22.05.2023poniedziałek16:00 – 18:00
25.05.2023czwartek14:00 – 16:00
29.05.2023poniedziałek14:00 – 16:00

Harmonogram dyżurów w kwietniu 2023

DataDzień tygodniaGodziny
03.04.2023poniedziałek16:00 – 18:00
06.04.2023czwartek16:00 – 18:00
13.04.2023czwartek16:00 – 18:00
17.04.2023poniedziałek14:00 – 16:00
20.04.2023czwartek14:00 – 16:00
24.04.2023poniedziałek14:00 – 16:00
27.04.2023czwartek16:00 – 18:00

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Żarskiego.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.