Punkt Informacji Kryzysowej


Punkt Interwencji Kryzysowej jest prowadzony przez Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR.

Udzielamy specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom z uwagi na kryzys wynikający z:

 • przemocy w rodzinie (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej oraz zaniedbania)
 • przeżywania trudności w relacjach małżeńskich, partnerskich, rodzinnych
 • przewlekłej choroby, żałoby
 • przeżywania zmian w życiu np. utrata pracy, zagrożenia chorobą itp.,
 • trudności związanych z przejściem na nowy etap życia np. narodziny dziecka, odejście z domu dzieci, zmiana pracy, przejście na emeryturę,
 • przeciążenia psychicznego, życia w przewlekłym stresie,
 • zagrożenia suicydalnego,
 • zdarzeń losowych oraz klęsk żywiołowych.

Prowadzimy dyżury w poniedziałki i czwartki w godzinach 14:00 – 16:00*
pod adresem:
Stowarzyszenie PRO MENTOR
ul. o. R. Kalinowskiego 3/1 w Żarach
*godziny mogą ulec zmianie

Kontakt:
e-mail: pik@pro-mentor.pl
tel. kom.: 535 961 465

W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej prowadzimy m.in:

 • dyżury interwencyjne
 • pomoc psychologiczną
 • poradnictwo prawne
 • poradnictwo zawodowe

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Żarskiego.