Regulamin Sklepu Internetowego

Wstęp

 1. Regulamin poniższy reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego „www.pro-mentor.pl”, zwanego w dalszej części regulaminu: sklepem.
 2. Sklep należy do Stowarzyszenia:

  STOWARZYSZENIE „PRZESTRZEŃ ROZWOJU OSOBISTEGO MENTOR”
  ul. Sarnia 17
  68-200 Żary
  NIP : 928-208-90-61
  Regon 369166192
  KRS: 0000712260
 3. Sklep oferuje zakupy poprzez internet oraz zajmuje się ich dostarczaniem pod wskazany adres.
 4. Zamówienie mogą składać osoby pełnoletnie, które posiadają zdolność do czynności prawnych.

Koszty i sposoby wysyłki

 1. Wszystkie podane na naszych stronach ceny są cenami brutto, nie zawierają kosztów wysyłki.
 2. Odbiór osobisty – bezpłatny, po wcześniejszym umówieniu dnia i godziny odbioru, w Biurze Stowarzyszania, ul. O. R. Kalinowskiego 3/1, 68-200 Żary.
  e-mail: sklep@pro-mentor.pl, nr tel.: +48 531 477 970, +48 535 381 279
 3. Wysyłka kurierska, Pocztą polską lub dostawa do wskazanego paczkomatu – za opłatą, koszt zgodny z cennikiem przewoźnika – zamówienie jest dostarczane na terenie całego kraju.
 4. Wysyłka zamówienia jest realizowana po otrzymaniu płatności za zamówienie przez Stowarzyszenie.
 5. Wysyłka jest bezpłatna dla zamówień na kwotę powyżej 150,00 zł brutto (paczkomat) i 200,00 zł brutto (kurier/ Poczta Polska).
 6. Termin realizacji zamówienia w przypadku wysyłki wynosi maksymalnie 5 dni roboczych (licząc od daty otrzymania płatności za zamówienie).
 7. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem gospodarczym, aby otrzymać Rachunek winien podać numer NIP przy składaniu zamówienia (wypełnić pole NIP).
 8. Wpłata na konto bankowe Stowarzyszenia (przelew tradycyjny), należność za zamówienie należy wpłacić na:

  STOWARZYSZENIE „PRZESTRZEŃ ROZWOJU OSOBISTEGO MENTOR”,
  ul. Sarnia 17, 68-200 Żary
  mBank S.A. 76 1140 2004 0000 3502 7737 8010
  W tytule przelewu: Numer zamówienia

  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Paynow.

Odbiór przesyłki

 1. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. uszkodzona mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp.

  Jeśli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód – uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W takim przypadku, będzie to podstawą do reklamacji towaru.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. STOWARZYSZENIE „PRZESTRZEŃ ROZWOJU OSOBISTEGO MENTOR”, ul. Sarnia 17, 68-200 Żary, e-mail: sklep@pro-mentor.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia oraz zwrócić zakupiony towar (na przykład: pismo wysłane pocztą tradycyjną lub skan pisma wysłany pocztą elektroniczną. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, jednak wzór nie jest obowiązkowy).

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz odesłać lub dostarczyć do Biura Stowarzyszenia zakupiony towar.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu wysyłki zamówienia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. Zwrot płatności nastąpi po otrzymaniu zakupionego towaru (w stanie niewskazującym na użytkowanie).

  Będą Państwo musieli ponieść ewentualne koszty zwrotu rzeczy tzn. koszty wysyłki na adres siedziby Stowarzyszenia lub dostarczyć do Biura Stowarzyszenia, po wcześniejszym umówieniu dnia i godziny zwrotu zamówienia.

  Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej na aukcji publicznej;

  Formularz odstąpienia od umowy (zwrot zamówienia) do pobrania ==> https://pro-mentor.pl/wp-content/uploads/2023/10/Formularz-zwrotu.pdf

Realizacja zamówień i inne postanowienia

 1. Zamówienia można składać przez sklep internetowy (www.pro-mentor.pl)
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie działającego numeru telefonu i działającego adresu e-mail.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia będą odrzucane.
 5. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyny a dokonane wpłaty zostaną zwrócone.
 6. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
  • wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,
  • wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
  • wyrażeniem zgody na otrzymanie pocztą e-mail informacji dotyczących realizacji zamówienia
  • oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.

Obsługa sklepu internetowego

 1. Chcąc złożyć zamówienie w sklepie internetowym, prosimy postępować według poniższej procedury:
  a. zarejestrować się w Sklepie Internetowym.
  b. zalogować się, używając w tym celu hasła otrzymanego w czasie rejestracji,
  c. złożyć zamówienia na wybrany towar – tylko kompletne i prawidłowo wypełnione zamówienia będą realizowane.
 2. Kwestie techniczne: w przypadku problemów z obsługą sklepu lub jego działaniem, prosimy o kontakt telefoniczny: 531 477 970, 535 381 279 lub e-mail: sklep@pro-mentor.pl

Reklamacje

 1. Konsumentowi z tytułu rękojmi oraz gwarancji przysługuje prawo złożenia reklamacji na wadliwy towar.
 2. Konsument ma obowiązek dostarczenia wadliwego towaru do Sklepu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego złożenia (tj. daty widniejącej na formularzu reklamacji).
 4. Konsument przy składaniu reklamacji powinien podać Sprzedawcy dane niezbędne do skutecznego poinformowania go o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku odmowy przez Konsumenta podania danych, o których mowa powyżej (w punkcie 26 niniejszego regulaminu), jedynym sposobem poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji jest przekazanie mu informacji przez Sprzedawcę przy kolejnej wizycie Kupującego w Biurze Stowarzyszenia lub jeśli Kupujący sam skontaktuje się ze Sprzedawcą.

  Formularz reklamacji do pobrania ==> https://pro-mentor.pl/wp-content/uploads/2023/10/Formularz-reklamacji.pdf

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego (a także nasz wewnętrzny kodeks etyki Stowarzyszenia: wszelkie sprawy rozpatrywać na korzyść Klienta!)

Regulamin został zatwierdzony przez zarząd STOWARZYSZENIA „PRZESTRZEŃ ROZWOJU OSOBISTEGO MENTOR” i obowiązuje od 12.10.2023r.