fbpx

Matura języka polskiego!

Matura języka polskiego!

Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Materiał realizowany na kursie opiera się na podręcznikach, których zakres wpisuje się w wytyczne MEN. Ponadto, podczas kursu wykorzystywane są dodatkowe materiały przygotowywane przez naszych nauczycieli pod kątem egzaminu maturalnego z języka polskiego.

W trakcie trwania kursu omówione zostaną wszystkie części egzaminu maturalnego tj. pisemna i ustna. Szczególny czas zostanie poświęcony na część ustną egzaminu.

Na zajęciach wszyscy uczniowie będą opracowywali testy maturalne z poprzednich lat.

 

LOKALIZACJA I TERMINY (HARMONOGRAM):

Zajęcia 1 raz w tygodniu – 90 min

Miejsce: Żary

 

KOSZT:

Płatność jednorazowa:

1 020,00 zł

Cena obejmuje:

– 60h kursu stacjonarnego przygotowującego do matury z języka polskiego

– wsparcie merytoryczne nauczyciela podczas realizacji zajęć

– materiały szkoleniowe

 

KORZYŚCI:

– przyjacielski stosunek do ucznia

– indywidualne podejście do ucznia

– nauka w małych grupach (8-10 osób)

– przygotowanie do matury przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli

– powtórzenie i usystematyzowanie materiału niezbędnego do zdania egzaminu zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym

– uzupełnienie wiedzy

– nabranie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych

– stały monitoring postępów w nauce

 

UCZESTNICY:

Uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych chcący przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego.

 

 

Dodaj komentarz